›  Home ›  Werkwijze ›  Particulieren ›  Bedrijven ›  Onze partners ›  Nuttige links ›  Contact ›  Locatie
Bedrijven

Risico analyse
Hierbij kunnen wij steunen op onze jarenlange ervaring.

Onze werkwijze kent volgende stappen:
» het uitvoeren een gedetailleerde risicoanalyse
» adviseren hoe de bestaande risico’s ingedekt kunnen worden
» nagaan of de bestaande polissen voldoende waarborg verlenen aan correcte premievoeten

Het productengamma is zéér uitgebreid. Wij gaan voor U na bij welke partner u de beste voorwaarden kan bekomen.

Schaderegeling
In geval van schade kan U rekenen op ons advies en bijstand. Dit op het vlak van het bepalen van eventuele aansprakelijkheden alsook advies bij een expertise en/of vaststelling van de door U geleden schade. Onze jarenlange ervaring zal u op dit moment alleen maar ten goede komen.
PARKassur   -   Paulus Beyestraat 40,  2100 Deurne   -   tel. (03) 325 91 10